Avís d’Assemblea General Ordinaria de Socis

LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ATENEU CONVOCA

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

DIMECRES 28 JUNY A LES 20 h. (19.30 h. en primera convocatòria)

A LA SALA D’ACTES DE L’ATENEU

(els socis rebran personalment l’ordre del dia)