Aula de música de l’Ateneu de Maó

Aquesta és una escola de música d’ensenyaments no reglats, això vol dir que oferim uns estudis no oficials on NO s’obté una titulació. Amb no ser reglat la nostra programació és oberta, és totalment flexible, ens adaptam el ritme d’aprenentatge dels alumnes i a les seves motivacions i interessos. L’aula de música ofereix classes col·lectives i classes individuals. Per una banda, les classes col·lectives són les de: música per a compartir (famílies amb fillets de 6 mesos fins a 2 anys), Sensibilització musical a partir de 3 anys) i les de Llenguatge musical(a partir dels 7 anys). Fins als 6 anys es fa bàsicament sensibilització musical i un poc de llenguatge musical però de manera molt intuïtiva i pràctica. A partir dels 7 anys es comença a fer més feina de llenguatge musical sense deixar de treballar els altres grups de continguts. Els grups són reduïts d’entre 6 i 10 alumnes per grup/classe. D’altra banda comptem també amb classes individuals d’instrument a les quals es poden iniciar a partir dels 7 anys. Per fer instrument és imprescindible fer llenguatge musical almenys fins als 9 anys, després sí que podrien fer només instrument encara que no sigui recomanable. Els instruments que oferim són: piano, guitarra, baix elèctric, violí, violoncel, contrabaix, arpa i flauta travessera. Tan sols els adults poden fer només instrument sense tenir nocions prèvies de llenguatge musical.

1.OBJECTIUS GENERALS:
Despertat l’interès per la música, aprendre a estimar-la i a gaudir-ne.
Aprofitar els avantatges pedagògics que la música ens ofereix pel desenvolupament integral del fillet/a:
o Capacitats: memòria, la imaginació i la creativitat, l’emotivitat, escolta i concentració i la capacitat psicomotriu.
o Valors: respecte als companys i a la seva feina, fomenta la participació, el compromís de treball en equip, el desig de superació, la constància i l’esforç.
1.1 SENSIBILITZACIÓ MUSICAL 4-7 ANYS
Desenvolupar les aptituds i actituds musicals dels fillets i estimular la sensibilitat musical tot creant una bona base pel seu “futur musical” en tots els àmbits de la música: entonació, sentit del ritme, coordinació motriu, educació de l’oïda.

1.2 LLENGUATGE MUSICAL A PARTIR DE 7 ANYS
Malgrat que tenim molt clar quins són els continguts que volem treballar, el ritme d’aprenentatge el marcam junts, el grup i el professor. Proporcionem un aprenentatge bastant personalitzat tot tenint en compte les necessitats i interessos dels alumnes. A partir de 8 anys es fa més llenguatge musical pròpiament dit.

2.CONTINGUTS GENERALS:
Es treballen quatre grans blocs de continguts:
Cançó i veu: serà el fil conductor per a encetar l’aprenentatge musical.
Ritme i melodia: lectura, reconeixement i execució de notes i ritmes, teoria musical, pràctica instrumental.
Audició: famílies d’instruments, compositors, formes musicals…
Dansa i moviment: dansa lliure i guiada, relaxació, resposta corporal a diferents estímuls…

3.ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:
Bona part de la feina es fa en grup de manera pràctica i de caràcter lúdic i sensorial. Els fillets aprenen experimentant, practicant i jugant tot respectant el procés d’aprenentatge:
Escoltar, imitar, reconèixer, reproduir i inventar.
Els blocs de continguts es treballen tots els anys i sempre amb la mateixa filosofia d’aprenentatge encara que com més majors ens centrem més amb un tipus de continguts més que amb uns altres.

4.MATERIAL:
Tots aquests continguts i aquesta metodologia es desenvolupa amb els següents materials:
Instruments de petita percussió: Pals, panderetes, maraques, triangles, panderos, bongos….
Instrumental orff: carillons, xilòfons, metal·lòfons
Tubs sonors
Campanes
Piano
Flauta dolça
Ordinador

Els alumnes no han de dur res de material, l’aula els proporciona una carpeta a cada un i a la classe disposam de llapis, gomes, colors, goma d’aferrar, tisores… A final de trimestre o de curs s’elabora un àlbum amb les fitxes treballades.
.
5.CONCERTS I AUDICIONS
Cada trimestre es fa una audició dels alumnes de les classes individuals d’instrument. Per Nadal els alumnes de les classes col·lectives farem una petita mostra amb les cançons que hem aprés durant el trimestre i alguna nadala. A final de curs feim un concert temàtic/conte musical.
6.ALTRES ACTIVITATS
El segon trimestre es farà un taller junt amb la biblioteca per Sant Jordi.
El tercer trimestre es farà una mostra d’instruments on els fillets podran provar durant mitja hora els instruments que tenim a l’aula.
Manca per a determinar un dia per anar a cantar a la Residència de Gent gran.
Manca per a determinar algunes activitats “extres”(taller de contrucció d’instruments, taller de percussió…)
8.CALENDARI
Dilluns dia 2 octubre començament de classe
Dijous dia 12 octubre festivitat dia del Pilar
Dimecres dia 1 de novembre festivitat dia després Tots sants
Dilluns dia 6 de novembre començament classes “música per a compartir”
Dimecres dia 6 de desembre festivitat dia després Constitució
Divendres dia 8 de desembre festivitat dia de la immaculada
Divendres
 dia 22 de desembre darrer dia de classe vacances Nadal
Dilluns dia
8 de gener inici segon trimestre
Dijous dia 8 de febrer dijous de carnaval
Dijous dia 1 de març dia de les Balears
Divendres dia 2 de març festa escolar unificada
Dijous dia 29 de març inici vacances de Setmana santa
Dilluns dia 9 d’abril inici tercer trimestre
Divendres dia 1 de juny darrer dia de classe

Tenim un blog d’aula on de tant en tant es van penjant fotos i/o vídeos de cançons i activitats dels nostres alumnes. També hi posem les cançons que estim aprenent perquè puguin practicar.
elraconetdemusica.blogspot.com”