Audicions. Alumenes de piano, guitarra i arpa. Divendres 29 a les 18.00 h

08.Cartell audicions març 2019.2