Audició d’alumnes de piano. 17.30 h Sala A. Victory

13.Cartell audicions 5 Juny 2019.Piano.cartell