La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de Socis i té un mandat de dos anys.
Es reuneix cada mes de manera ordinària i, extraordinàriament, cada vegada que fa falta, sempre segons els procediments que senyalen els Estatuts socials.

 

Components de la Junta Directiva

Presidenta: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 1r: Antoni López Pons
Vicepresidenta 2na: Mª Paz Seguí Chinchilla
Secretaria 1ra: Eulàlia Olives Casteyó
Secretari 2n: Martí Carbonell Salom
Comptador 1r: José Luis Sastre Gardés
Comptador 2n: Francisco Pérez Orfila
Bibliotecari 1r: Antoni López Pons
Bibliotecari 2n: ———————-
Conservadora del Museu 1a: Mª Paz Seguí Chinchilla
Conservador del Museu 2n: Jaume Verdaguer Sirerol

Vocalies

Ciència i Tecnologia: Jaume Verdaguer Sirerol
Història i Art: Mª José Hernández Ravanals
Literatura: Elisa Pons Guasch
Música: Júlia Pascual Cardona
Formació: Martí Carbonell Salom
Tertúlies: Antoni Olives
Conservació immoble: Miguel Barca Mir
Assesoria jurídico-legal: Lourdes de Olives
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Cine-Club: César I. Rodríguez Merchán
Secció Fotogràfica: Diego Civico Montes
Ciutadania: Roser Román

Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz

 

Juliol 2018