La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de Socis i té un mandat de dos anys.
Es reuneix cada mes de manera ordinària i, extraordinàriament, cada vegada que fa falta, sempre segons els procediments que senyalen els Estatuts socials.

 

Components de la Junta Directiva

Presidenta: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 1r: Jaume Verdaguer Sirerol
Vicepresidenta 2na: Mª Paz Seguí Chinchilla
Secretaria 1ra: Joana Orfila Pons
Secretari 2n: Martí Carbonell Salom
Comptador 1r: Francisco Pérez Orfila
Bibliotecari 1r: Aurora Herráiz Águila
Conservadora del Museu 1a: Mª Paz Seguí Chinchilla
Conservador del Museu 2n: Aurora Herráiz Águila

Vocalies

Ciència i Tecnologia: Jaume Verdaguer Sirerol
Història i Art: Mª José Hernández Ravanals
Literatura: Elisa Pons Guasch
Jurídic: Bartomeu Mesquida Ferrando
Formació: Martí Carbonell Salom
Tertúlies: Antoni Olives Camps
Relacions Externes i Infraestructures: Miguel Barca Mir
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Cine-Club: César I. Rodríguez Merchán
Secció Fotogràfica: Francisco Pérez Orfila
Protocol: Mª Eulàlia Olives Casteyó

Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz

 

Setembre 2021