La Junta Directiva és elegida per l’Assemblea General de Socis i té un mandat de dos anys.
Es reuneix cada mes de manera ordinària i, extraordinàriament, cada vegada que fa falta, sempre segons els procediments que senyalen els Estatuts socials.

 

Components de la Junta Directiva

Presidenta: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 1r: Antonio Luis Casasnovas Tudurí
Vicepresident 2n: ——————-
Secretari 1r: Oscar Sbert Lozano
Secretari 2n: Eulàlia Olives
Comptador 1r: José Luis Sastre Gardés
Comptador 2n: ——————-
Bibliotecari 1r: Antoni López Pons
Bibliotecari 2n: Antonio Luis Casasnovas Tudurí
Conservadora del Museu: Mª Paz Seguí Chinchilla

Vocalies

Ciència i Tecnologia: Martí Escudero
Història i Art: Mª José Hernández Ravanals
Literatura: Elisa Pons Guasch
Música: Júlia Pascual Cardona
Formació: Martí Carbonell
Tertúlies: Antoni Olives
Conservació immoble: Miguel Barca Mir
Assesoria jurídico-legal: José Mª Puig Martín
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Cine-Club: César I. Rodríguez Merchán
Secció Fotogràfica: Diego Civico Montes

Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz


Juliol 2017

Amb qui ho vols compartir?