L’Ateneu de Maó té un patrimoni propi, format en la seva major part per col·leccions artístiques que abarquen diverses branques: gravats cartogràfics, pintura i ceràmica. La cartografia està representada per plànols i mapes de Menorca i del Port de Maó.

Una de les peces més interessants de l’Ateneu és el retaule de s’Aranjassa del pintor menorquí Pasqual Calbó i Caldés (1752-1817), obra del període classicista on es representen diversos sants sobre un fons d’arquitectura clàssica amb detalls barrocs. La col·lecció pictòrica de l’Ateneu es completa amb obres d’artistes menorquins com Joan Font i Vidal, Hernández Monjo, R. Torrent i Prats, M. Alejandre Monjo, Francisco Sans Huguet ( “Sansuguet”), D. Boettcher, Pacífic Camps Coll i altres com Tito Cittadini, Coronado.

retaule

Hi ha dues col·leccions dipositades a l’Ateneu amb dues sales pròpies: la sala Vives Llull i la sala Màrius Verdaguer. Formen la sala Vives 24 pintures i 6 dibuixos d’aquest artista menorquí (1901-1982) adscrit al postimpressionisme i una de les figures més importants de la pintura menorquina contemporània. La sala Verdaguer està formada per un conjunt d’objectes, llibres de l’escriptor Màrius Verdaguer (1885-1963) i una col·lecció de dibuixos de tipus expressionista, corresponents a la seva faceta pictòrica.

La col·lecció de pintura contemporània la formen obres que l’Ateneu ha anat adquirint a través dels premis de pintura Saló de Primavera, convocat des de l’any 1962, que des de 1990 té una convocatòria bianual. També, algunes obres de les diverses exposicions realitzades a l’Ateneu formen part dels seus fons.

rajola plat

A l’apartat de les arts decoratives cal destacar la col·lecció de ceràmiques composta de rajoles d’oficis catalans i plats de pisa estannífera. El primer grup el forma una col·lecció de 44 peces dels grups de la margarita, palmeta i imperi, que abarca el període que va des del segle XVII a principis del XIX. En el segon, format per 115 peces de diferents tallers, predominen els plats de pisa catalana decorada en blau del període comprès entre el segle XVII i la primera meitat del XIX (de les sèries de la ditada, corbat, transició, faixes o cintes, arracada, cirereta). Aquesta col·lecció es completa amb alguns plats de reflexos metàl·lics de tallers de Manisses del segle XVIII, de les sèries dels clavells i pardalot. Altres plats policromats i alguna mancerina s’adscriuen a les fàbriques d’Alcora i Savona.

Bibliografia

BOTA TOTXO, M., Vives Llull. La Gran enciclopedia vasca, 1980.
Centenari de Màrius Verdaguer. 1885-1963. Catàleg de l’exposició-homenatge. Diputació de Barcelona, 1986.
FONTBONA, F., Màrius Verdaguer, pintor. Revista de Menorca, 1985, p. 541-554.
GARRUT, J.M., Torrent. La Gran enciclopedia vasca, 1981.
J. Vives Llull (Maó, 1901-1982). Sa Nostra, 1993.
Joan Vives Llull i l’Escola de Pollença. Ajuntament de Maó. Ajuntament de Palma, 2001.
Pascual Calbo, la pintura cosmopolita del XVIII. Ajuntament de Maó, 1986.
SERRA BELABRE, M. L., Catálogo de la colección de cerámica del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón. Revista de Menorca, 1962, p. 355-373, 1963, p. 67–84.
SINTES Y DE OLIVAR, M., Pascual Calbo Caldes. Un pintor menorquín en la europa ilustrada. Sa Nostra, 1987.
Torrent. “Així de gran”. José Roberto Torrent, 1989.