Assamblea general ordinària de socis. Ordre del dia. Dimarts 21 de juny 2022.

20220509 Convocatoria Assemblea General Socis Ateneu Maó - 2022