Si l’interessa adquirir alguna de les nostres publicacions o articles conmemoratius del centenari de l’entitat, ens pot fer arribar la petició per correu electrònic, telèfon, fax, o venir en persona a l’Ateneu.

Hi ha tres maneres de fer el pagament:

  • En metàlic
  • Reembossament
  • Prèvia transferència

Boletín del Ateneo, (1909-1936) ed. digital             16 €           20 €

Revista de Menorcasoci / subscriptorno soci
Fins l’any 1969
any sencer24 €30 €
un trimestre6 €7 €
un semestre12 €15 €
De 1970 a 2000
any sencer20 €24 €
un trimestre5 €6 €
un semestre10 €12 €
A partir de 2001
any sencer22 €26 €
un semestre11 €13 €
Del 2012 al 2015
Toms 91 al 9414 €16 €
Any 2016
Tom 95
14 € 18 €
Revista de Menorca, ed. digital
DVD70 €90 €
CD-ROM (5 cds)80 €100 €
Aquestes edicions digitals han comptat amb l’ajut
econòmic de la Conselleria d’Educació i Cultura
del Consell Insular de Menorca.
Altres publicacions
Página Menorquina
de
El Bien Público + Índice sistemàtico 1927-1936
10 €14 €
Cineclub Ateneu de Maó, 40 anys de bon cine (1964-2004), de Salvador Castelló.12 €15 €
 1962-2012. 50 anys del Saló de Primavera. Ateneu de Maó15 €20 €
La tierra y el hombre en Menorca, de Jean Bisson,(reedició).
Premi Ateneu 1966
10 €12 €
La ciutat des del carrer: anàlisi formal, funcional i simbòlic del casc antic, de Maó, de Montserrat Domènech, Joan Gomila, Albert Martínez i Núria Seguí (reedició).
Premi Ateneu 1980
exhauritexhaurit
Patrimoni dels Déus de Víctor Martí.
Premi Ateneu 1981
3 €4 €
Regeneracionisme i educació popular a Menorca. La contribució de José Pérez de Acevedo (1903-1917), de Xavier Motilla Salas.
Premi Ateneu 2000
15 €17 €
Cercle clos, de Miquel López Crespí.
Premi Ateneu 2001
8 €10 €
El retard virtuós, de Sergi Marí.
Premi Ateneu
 2003 (DAT 1/2004)
4 €5 €
Llibre d’arribades, de Jordi Boladeras.
Premi Ateneu 2005
 8 € 10 €
Extensió universitària i societat maonesa a principis del segle XX, de Juan Hernández Andreu. Conferència inaugural del curs 2004 de la UIMIR a l’Ajuntament de Maó.
DAT 2/2004
4 €5 €
Juan J. Rodríguez Femenías, botánico y naturalista del siglo XIX, d’Estrella Sintas Ponte.
Conferència inaugural del curs 2004-2005 de l’Ateneu de Maó.
DAT 3/2004
4 €5 €
La Maquinista Naval, 1893-1902. Notas para la historia de la antecesora menorquina de la Sociedad Anglo-Española de Motores, de José Maria Ortiz Villajos.
DAT 1/2005
4 €5 €
La distribució territorial de l’activitat econòmica a l’illa de Menorca, de Marta Fontanet Casals i Ernest Pons Fanals.
DAT 2/2005
4 € 5 €
La seducció del viatge, de Gabriel Janer Manila.
DAT 3/2005
4 €5 €
Análisis de la estacionalidad de Turismo en la isla de Menorca: perspectiva y visión, de Mariona Luis Tomás. Premi Ateneu de Turisme 2004.
DAT 4/2005
4 €5 €
Cien años de economía en Menorca, de Joan Hernández Andreu.
DAT 5/2005
4 € 5 €