Conferència amb Quim Pons Machado

Aquí podreu escoltar la conferència a càrrec de Quim Pons Machado (22-01-15)
“El llegat de Mª Lluïsa Serra” dintre del cicle de conferències “Historia de Menorca”