#2 Quedat a casa però passat-ho bé.- proposta de la vocalia de literatura.

CONÈIXER UN CLÀSSIC DE LA LITERATURA UNIVERSAL: DANTE ALIGHIERI I LA DIVINA COMÈDIA

2021 es commemorarà el setè centenari de la mort de Dante Alighieri (1265-1321). La proposta que faig va encaminada a què tothom que hi estigui interessat pugui revisar o conèixer un poc aquest gran poeta i la seva magna obra Divina Comèdia.

La Fundación Juan March va dedicar l’any passat tres conferències a la figura de Dante i la Divina Comèdia, pronunciades per José María Micó:

La Comedia de Dante (I): Dante y su mundo

La Comedia de Dante (II): El Infierno

La Comedia de Dante (III): El Purgatorio y el Paraíso

Quan entrin a la pàgina de cada conferència, és interessant clicar damunt “Ir a la pàgina del acto”, on trobaran el currículum del conferenciant, un resum de la seva intervenció i una bibliografia del tema.

A “Audio completo disponible” poden descarregar-se cada conferència en mp3.

A fi que puguin llegir de la Divina Comèdia tot el que els interessi, si volen conèixer els textos als quals es refereixen les conferències, aquí tenen l’enllaç a la pàgina Ciudad Seva – Dante Alighieri, on trobaran l’obra completa amb notes explicatives en els versos.

La Wikipedia té una entrada prou interessant sobre Dante Alighieri. Els anim a explorar-la, perquè hi trobaran molta informació, tant a la part expositiva, com a “Referencias” i “Enlaces externos”.

Que passin bones estones!