971 360 553 ateneu@ateneumao.org Hivern: Dl-Dv 16.00-21.30 h / Estiu: Dl-Dv 9.00-14.00 h

Assemblea General Ordinària de Socis

Per acord de la Junta Directiva, a proposta de la Presidenta, es convoca Assemblea General Ordinària, a celebrar divendres dia 1 de juliol de 2016, a les 19,30 hores en primera convocatòria i a les 20,00 hores en segona, a la Sala Victory Taltavull d’aquesta entitat, d’acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General anterior

2.- Memòria administrativa anual

3.- Informe de la Presidenta

4.- Informe econòmic

5.- Pla indicatiu d’actuacions per a l’exercici  2016-2017

6.- Renovació de la Junta Directiva segons preveuen els Estatuts:

6.1.- Presentació de candidatures rebudes

6.2.- Votació i nomenament de la Junta Directiva 2016-2018

6.- Proposta a càrrec dels socis d’activitats pel curs 2016-2017

7.- Torn obert de paraules

41 Saló de Primavera

Premi de Pintura Guillermo de Olives Pons

Medalla d’Or per Liliana B. Curzi, per la seva obra “Constrastes”, tècnica Pintura encàustica sobre fusta.
Esment Honorífic per Miquel Cardona Allès, per la seva obraSombras y llum”, tècnica Oli.
Esment Honorífic per Francisco J. Olivé Borrás, per la seva obra “Amsterdam, un día cualquiera…”, tècnica Oli sobre fusta, ferro, fibra i materials reciclats.

Guanyadora del premi
L
‘exposició romandrà oberta fins dia 3 de juliol a la sala d’exposicions de Sant Antoni (S’arraval) de 18,30 a 21 hores

MICROMECENTAGES

L’Ateneu de Maó en la seva continuada renovació i com a forma d’ajuda a l’entitat, anuncia la creació d’uns micro mecenatges amb imports no superiors als 150,00 euros.

Aquestes donacions estaran destinades al finançament de la reparació de les deteriorades façanes de l’emblemàtic edifici de la nostra institució.

Les donacions de particulars, tal com s’aprecia en la taula adjunta tindran una deducció fiscal en l’exercici 2015 del 50% i aconseguiran el 70% en l’exercici 2016.

Quant a les persones jurídiques, el seu règim és de “Donacions generals”, que no tenen límit de quantia, sent l’avantatge fiscal que poden obtenir la d’un 35%.

 

Exercici 2015 Exercici 2016 i següents
Persones Físiques   Donacions        fins 150€          50%          75%
Persones Jurídiques   Donacions en    general          35%          35%

 

La Junta Directiva a acordat obsequiar amb un record de l’Ateneu a els qui aportin quantitats a aquest model de micro mecenatge.  REGAL-DONATIU

L’Ateneu de Maó, entitat sense ànim de lucre, en el seu 110 aniversari de la seva fundació, necessita la col·laboració dels qui senten seva aquesta institució cultural i agraeix per endavant les possibles aportacions de cadascun de vostès.

Núm. compte bancari de la Fundació Ateneu de Maó ES29 2100 0055 51 0200658803

 

Conferència del Dr. Federico Mayor Zaragoza

Podreu escoltar la conferència inaugural del Curs 2015-2016 a càrrec del Dr. Federico Mayor Zaragoza, President de la Fundación Cultura y Paz i Ex-director General de la UNESCO.
El títol de la seva dissertació va ser, “Papel crucial de la educación superior en la nueva era”

 

Conferència de Manuel Cuadrado

Aquí podreu escoltar la conferència a càrrec del Dr. Manuel Cuadrado (20-02-15)
Doctor i Professor Titular de Comercialització i Investigació de Mercats a la Universitat de València
“Investigación y toma de decisiones en gestión y marketing cultural” dintre del cicle de conferències “Sector Quinari”